Serwis usługowy

Serwis o usługach

Baza szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia, które są finansowane w ramach działania Europejskiego Funduszu Społecznego, w ostatnim czasie znacząco zyskują na popularności. Warto wspomnieć, że Europejski Fundusz Społeczny to jeden z głównych funduszy, dostępnych na terenie Unii Europejskiej i mających być narzędziem do rozwoju społeczno-gospodarczego.

Baza szkoleń z Europejskiego Funduszu SpołecznegoW latach 2014-2020 w ramach działania EFS przeznaczono 80 miliardów euro, a spora część tej kwoty (ponad 13 miliardów) jest przeznaczona na działania o charakterze krajowym i regionalnym w Polsce. Ogromną zaletą szkoleń, które są finansowane w ramach działań Unii Europejskiej, jest to, że w większości przypadków odbiorca nie musi pokrywać kosztów szkolenia, ponieważ robi to za niego Europejski Fundusz Społeczny za pośrednictwem środków finansowych, które w tych latach są przeznaczone właśnie na ten cel.

Nie wszystkie szkolenia są w pełni bezpłatne, ponieważ w przypadku niektórych projektów należy pokryć część kosztów, ale są to przypadki sporadyczne, a kwoty, jakie trzeba pokryć nigdy nie są całością ceny danego szkolenia. Europejski Fundusz Społeczny oferuje setki rozmaitych kursów i szkoleń, ktorych głównym zadaniem jest poprawa sytuacji na rynku pracy oraz poprawa sytuacji poszczególnych osób, które mają problemy z zatrudnieniem na rynku pracy.

Tak duża liczba dostępnych szkoleń i kursów przyczyniła się do powstania różnego rodzaju narzędzi przydatnych w kategoryzacji i wyszukiwaniu odpowiednich szkoleń. Takim narzędziem jest na przykład baza szkoleń, dzięki którym wszystkie oferty mogą być dostępne w jednym miejscu. Wszystkie szkolenia odpowiadają pod względem tematu aktualnym zagadnieniom i potrzebom, jakie są obecne na rynku pracy, zarówno pod względem umiejętności miękkich, jak i umiejętności twardych. Wzięcie udziału w szkoleniu może nie tylko zapewnić nowe umiejętności i wiedzę, ale również spowodować zwiększenie atrakcyjności danego człowieka na rynku pracy.

Ponadto szkolenia te mogą być ochroną przed bezrobociem, ponieważ podnoszenie swoich kwalifikacji daje możliwość rozwoju i obecności na rynku pracy nie tylko krajowym, ale i zagranicznym. Dlatego właśnie baza szkoleń jest przydatnym narzędziem. Dzięki niej w jednym miejscu można wybierać spośród setek różnych ofert szkoleniowych, które dostępne są w całej Polsce. Taka baza szkoleń również zyskuje coraz większą popularność, ponieważ ułatwia podjęcie ważnej decyzji, jaką jest wybranie odpowiedniego szkolenia w ramach działania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz