Serwis usługowy

Serwis o usługach
Prowadzenie kampanii reklam AdWords - samemu, czy z pomocą profesjonalnej firmy?

Co obejmują dotacje dla MŚP?

W ramach dotacji unijnych można znacząco poprawić sytuację swojej firmy na rynku pracy. Warto więc wiedzieć, jakie konkretnie działania mogą być dofinansowane i jakie programy dotyczą tych działań. W przypadku MŚP są to kategorie B + R, CBR, a także inwestycje, czyli wdrażanie innowacji. Czym charakteryzuje się każda z tych kategorii?

Projekty B + R

To główny sektor pracy przedsiębiorstwa wpierany dotacjami z UE. W ich wyniku ma powstać nowy lub w dużej mierze ulepszony produkt, który firma będzie mogła wprowadzić na rynek. Jeśli przedsiębiorstwo posiada własne zaplecze badawcze, zwykle prowadzi prace badawczo – rozwojowe samodzielnie. W przeciwnym razie musi zawiązać współpracę z jednostką badawczą. Nie zmienia to szans na dotacje na MŚP. Z otrzymanych pieniędzy można pokryć wynagrodzenie pracowników, zakup odczynników, części składowych czy dowolnych materiałów zużywanych w toku badań. Co ważne, zobowiązanie się do szerokiego rozpowszechnienia wyników badań może sprawić, ze limit dofinansowania wzrośnie aż do 80%. Warto więc przemyśleć w pewnych sytuacjach podzielenie się wynikami badań. Więcej na

Działania CBR

Jeśli firma nie posiada jeszcze własnej infrastruktury badawczej, wsparciem służą dotacje dla MŚP w zakresie CBR, czyli na budowę lub znaczą rozbudowę tej infrastruktury. Za otrzymane środki można zakupić grunt pod budynki, zapłacić za budowę, aparaturę badawczą, niezbędne oprogramowanie. Czasami dofinansowania CBR bywają łączone z działaniami B + R prowadzonymi z użyciem nowej infrastruktury.

Wdrażanie innowacji

Ostatnią z kategorii, w jakiej firma może starać się o dotacje dla MŚP, jest wdrażanie innowacji. Warto dokładnie wczytać się o regulamin danego projektu. Niektóre z nich (a nawet zdecydowana większość) wymagają bowiem wdrożenia własnych innowacji, opracowanych w wyniku badań B + R. Jest to więc niejako kontynuacja wcześniejszych działań. Nie każdy konkurs wymaga jednak wdrażania własnych wynalazków. W zakresie wdrażania innowacji można także pozyskać kredyt na innowacje technologiczne, czyli spore wsparcie w spłacaniu kredytu komercyjnego w jednym ze współpracujących banków. Wysokość dofinansowania jest zależna od umiejscowienia przedsiębiorstwa.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz