Serwis usługowy

Serwis o usługach

Dokumentacja pracy nauczyciela

Praca nauczyciela Praca nauczyciela wszystkim kojarzy się przede wszystkim z prowadzeniem lekcji i sprawdzianami. Oprócz tego pedagodzy mają masę papierkowej roboty. Dziennik lekcyjny jest podstawowym dokumentem szkolnym, który nauczyciel codziennie wypełnia. Wpisuje tematy lekcyjne, oceny, frekwencję. Jest to dziennik, oprócz niego wyróżniamy dziennik wychowawcy, w którym np. nauczyciel nauczania zintegrowanego wpisuje wszelkie tematy lekcyjne i działania. Stanowi on jeden z najważniejszych dokumentów, dowodów jego pracy, wszelkie działania, konkursy, spotkania, powinny być zapisane.

Polecanym wydawnictwem w tym zakresie jest wydawnictwo Edulex, które oferuje wszelkiego typu dzienniki np. indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, indywidualnego wspomagania, zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dziennik zajęć logopedycznych i wiele inncyh. Zaopatrzenie szkół w również inne dokumenty szkolne, to właśnie ich działalność. Wszystko to jest dostosowane do nowych przepisów oświatowych, które prawie co roku zmieniają się. Opracowania są zgodne z wszelkimi przepisami i ułatwiają pracę nauczyciela. Pedagodzy muszą wypełniać je zgodnie z określonymi wymogami.

Wszelkie dokumenty szkolne podlegają kontroli dyrektora szkoły oraz jednostki prowadzącej, czyli kuratorium. Oprócz podstawowych dokumentów takich, jak dzienniki, bardzo ważne są dokumenty, na podstawie których działa szkoła. Należy do nich np. statut szkoły, program wychowawczy szkoły, program profilaktyczny, regulamin szkoły.

Każdy nauczyciel przygotowuje własny plan pracy. Dotyczą one przedmiotów oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej, w której przygotowuje się np. plan pracy świetlicy szkolnej, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, plan opiekuńczy. Oprócz podstawowych dzienników lekcyjnych, każdy nauczyciel uzupełnia dziennik godzin dodatkowych, realizowanych w ramach czterdziestogodzinnego tygodnia pracy.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz