Serwis usługowy

Serwis o usługach

Dokumentowanie pracy z przedszkolakami

Dokumentowanie pracy z przedszkolakamiZajęcia pozalekcyjne nie są przeważnie obowiązkowe. Mogą odbywać się w szkole lub poza jej terenem. Głównym powodem organizowania tych zajęć jest rozwijanie zainteresowań uczniów danym przedmiotem. Zajęcia te mogą odbywać się w organizacjach młodzieżowych, na boisku, w sali gimnastycznej, w domach kultury, świetlicach. Dzięki zajęciom pozalekcyjnym młodzież ma okazję poznać rówieśników, którzy interesują się tym samym. Uczą się funkcjonować w grupie, organizować sobie czas. Zajęcia te zmuszają do kreatywnego spędzania czasu, twórczego myślenia.

Zajęcia pozalekcyjne to inwestycja na lata, która może zaowocować lepszą pracą w przyszłości. Na pewno czyni życie lepszym i ciekawszym. Trzeba jednakże zajęcia pozalekcyjne wybierać, mądrze zgodnie z wolą dziecka i z jego zainteresowaniami. Muszą być wybrane zgodnie z wiekiem dziecka i jego predyspozycjami. W przeciwnym razie staną się przyczyną stresu.

Dziennik zajęć pozalekcyjnych

Choć dzieci nie powinny być zmuszane w żaden sposób do chodzenia na takie zajęcia, ich obecność utrwala dziennik zajęć pozalekcyjnych. Dokumentuje on frekwencję dziecka, temat lekcji, potwierdzenie odbytych zajęć. Jeden dziennik można wykorzystać dla kilku grup. Oceny z tych zajęć mogą być wpisywane do arkusza ocen, a także na świadectwie szkolnym. Przedszkola jako jednostki edukacyjne prowadzą dziennik zajęć przedszkola. Zawiera on rozkład dnia, który jest zależny od godzin pracy przedszkola. Ramowy rozkład dnia ustala nauczycielka w porozumieniu z rodzicami. Podział dnia jest inny każdego dnia. Musi jednak zawierać zasady higieny psychicznej, różnorodności aktywności fizycznej. Godziny muszą być z jednej strony elastyczne, ale także uporządkowane i przewidywalne.

Dziennik w przedszkolu

Dziennik zajęć przedszkola odnotowuje też obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Przeprowadzenie tych zajęć jest potwierdzone przez nauczyciela podpisem. Wpis tematów przeprowadzonych zajęć powinien być krótki i rzeczowy. Powinien także być w zgodzie z programem przedszkolnym. Dla każdego oddziału przedszkolnego powinien być osobny dziennik.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz