Serwis usługowy

Serwis o usługach

Jak prowadzić dokumentację zajęć logopedycznych?

Terapia logopedyczna to jedne z najpopularniejszych zajęć, na jakie uczęszczają uczniowie w dzisiejszych czasach. Rosnąca liczba problemów logopedycznych sprawia, że przed terapeutami stawiane są coraz wyższe wymagania. Z tego też powodu są oni zobowiązani do prowadzenia systematycznej i skrupulatnej dokumentacji. Służy ona zarówno im samym, jak i na przykład rodzicom, którzy chcą dowiedzieć się czegoś na temat postępów swoich pociech. Takiej dokumentacji służy dziennik zajęć logopedy. Oto wskazówki, jak uzupełnić najważniejsze rubryki.

Lista uczestników zajęć

Lista uczestników to element każdego dziennika. Oczywiście tradycyjnie wpisujemy w to miejsce nazwiska w porządku alfabetycznym. To jednak nie jedyna rzecz, o której należy pamiętać. Niektóre zajęcia wymagają bowiem na przykład podziału na grupy. Jeśli grupy są stałe, warto uwzględnić ten podział już w rubrykach z listą uczestników.

Tygodniowy plan zajęć

W dobrze skonstruowanym dzienniku logopedy plan zajęć powinien uwzględniać zarówno podział na godziny, jak i na poszczególne grupy terapeutyczne. Warto pamiętać, że każda zmiana planu powinna być zatwierdzona przez dyrektora danej placówki.

Dane uczniów

Uzupełniając te rubryki powinniśmy zrobić to szczególnie uważnie i wyraźnie. Szczególnie ważne jest czytelne uzupełnienie adresu rodziców, a najlepiej, jeśli dodamy do niego także telefon kontaktowy, by w razie potrzeby szybko móc się do nich dodzwonić.

Plan zajęć

Plan zajęć zapisujemy zwykle z podziałem na semestry. Należy pamiętać, że na plan zajęć dziennik logopedy nie przewiduje zwykle zbyt wiele miejsca, dlatego informacje tu wpisywane powinny być możliwie jak najbardziej ogólne.

Indywidualny program pracy z uczniem

Tę rubrykę można uzupełnić w dwojaki sposób. Jeśli grupa jest mała i każde dziecko posiada swój indywidualny program pracy, można wpisać go właśnie w tej rubryce. Może się jednak zdarzyć, że mamy pod swą opieką grupy dzieci, z których każda posiada swój własny program pracy. Wówczas w rubrykach tych zapisujemy po prosu plan pracy dla danej grupy terapeutycznej.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz