Serwis usługowy

Serwis o usługach
Kiedy zarząd powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?

Kiedy zarząd powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?

Rozpoczynając biznes każdy przedsiębiorca liczy na to, że jego przedsięwzięcie będzie przynosiło oczekiwane dochody. Na to samo liczą zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i udziałowcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Niestety czasami mimo wielu wysiłków, firma ponosi straty, zaś jej długi nieustannie się powiększają. W przypadku spółek niezbędne okazuje się w końcu podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Procedura upadłościowa

Oczywiście nie każda sytuacja wymaga wszczęcia procedury upadłościowej. Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie prawo upadłościowe i naprawcze, wniosek o rozpoczęcie postępowania należy złożyć do sądu wtedy, gdy spółka staje się niewypłacalna. Niewypłacalność należy przy tym rozumieć jako stan, w którym spółka nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, czyli płacić za dostarczone towary i usługi lub gdy suma wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa przekracza wartość jego aktywów bilansowych. Według przepisów zarząd powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, jeśli ta przez kolejne 14 dni nie ma z czego regulować płatności, czyli od dwóch tygodni nie posiada płynności finansowej.

Obowiązek złożenia wniosku

Kiedy zarząd powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?Obowiązek złożenia takiego wniosku spoczywa na członkach zarządu spółki. W tak drastycznych przypadkach, gdy firma traci płynność finansową należy najpierw spróbować innych form wyjścia z trudnej sytuacji np. poprzez dokapitalizowanie. Trzeba jednak pamiętać o ustawowym terminie składania wniosku o upadłość, gdyż za niedotrzymanie tego terminu prawo przewiduje różne sankcje np. zakaz wykonywania działalności lub pełnienia funkcji zarządczych dla członków zarządu spółki. W razie wątpliwości dotyczących określenia właściwego terminu do złożenia wniosku, warto zasięgnąć rady kancelarii prawnej, specjalizującej się w prawie gospodarczym i upadłościowym.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz