Serwis usługowy

Serwis o usługach

Magazynowanie

W dzisiejszych czasach wielu ludzi posiadających duży kapitał inwestuje w magazyny. Dopóki istnieje handel zagraniczny na świecie, dopóty magazyny będą opłacalną inwestycją. Można by je nazwać dzisiejszą wersją El Dorado, gdyż przestrzeń magazynowa jest stale potrzebna.

Zwłaszcza ta specjalistyczna, spełniająca określone, restrykcyjne warunki. Takie warunki muszą zostać spełnione dla tak zwanych adr-ów. ADR jest to skrót z francuskiego L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

Drogowy transport

Dokładnie więc, ADR jest skrótem konwencji dotyczącej drogowego transportu substancji i towarów niebezpiecznych, w naturalny sposób wiąże się również ona z warunkami wymaganymi do magazynowania ich. Najbardziej powszechne rodzaje substancji chemicznych wymagających odpowiedniego składowania to: klasa 3, odpowiadająca za materiały ciekle zapalne; klasa 4.1, materiały stałe zapalne i samoreaktywne; klasa 5.1, materiały utleniające; klasa 6.1 materiały trujące; klasa 8, materiały żrące i klasa 9, która jest klasą zbiorczą i odpowiada za różne materiały i przedmioty niebezpieczne. Już, krótki opis adr-ów wystarczy, aby zwrócić uwagę na konieczność ich odpowiedniego magazynowania. W tym przypadku ze składowaniem  towarów niebezpiecznych muszą być ściśle zsynchronizowane usługi logistyczne.

Profesjonalne magazyny

MagazynowanieAktualnie profesjonalne magazyny, dostosowane do składowania ADR, powinny być wyposażone w antyelektrostatyczną, niepylącą i chemoodporną posadzkę. W celu ochrony zdrowia pracowników oraz w celu zapobiegania zbyt dużemu stężeniu niebezpiecznych substancji w powietrzu powinna być zastosowana odpowiednia, specjalistyczna wentylacja. Specjalistyczny system alarmowy połączony radiowo z najbliższą placówką Państwowej Straży Pożarnej to już niezbędny standard. Niestety w system odpływowych podłóg z wbudowanymi chemoodpornymi zbiornikami oraz monitoring temperatury i wilgoci jeszcze nie wszystkie magazyny są wyposażone. Dlatego też adr magazynowanie jest wciąż tematem drażliwym. Niestety przy doborze odpowiedniego miejsca do składowania adr wciąż są wybierane tanie, a nie bezpieczne rozwiązania.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz