Serwis usługowy

Serwis o usługach
Jak funkcjonują zakupy grupowe

O usługach rozwojowych

Ludzie chcą się rozwijać, zdobywać nową wiedzą i zwiększać zakres posiadanych umiejętności oraz nabywać nowe doświadczenie. To bardzo dobrze, ponieważ taka postawa jest obecnie najbardziej ceniona na rynku pracy, zarówno jeśli chodzi o rynek pracy nasz krajowy, jaki rynek pracy zagraniczny. Pracodawcy szukają często ludzi, którzy posiadają wiedzę na poziomie eksperckim i którzy są w stanie dalej się rozwijać, zdobywając nowe kompetencje i podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, dostosowując się do aktualnych potrzeb konkretnego rynku lub branży.

O usługach rozwojowychDlatego zdobywanie nowych umiejętności i dokształcanie się sprawia, że dany człowiek staje się bardziej atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy, przez co może on zdobyć lepszą posadę, za którą będzie otrzymywał większe pieniądze, które z kolei pozwolą mu na osiągnięcie lepszego standardu życia. Dobrą drogą, żeby osiągnąć lepszą atrakcyjność na rynku pracy i móc być bardziej aktywnym na rynku pracy, są usługi rozwojowe.

Zapewne wiele osób, które interesują się różnego rodzaju sposobami samodoskonalenia, spotkało się z tym pojęciem i wiedzą oni, że są to usługi o charakterze edukacyjnym. Są to te wszystkie usługi, które pozwalają na nabywanie przez klienta nowych umiejętności i poszerzanie zakresu swojej wiedzy, czyli wszelkiego rodzaju kursy, szkolenia i studia podyplomowe, które świadczone są przez profesjonalne instytucje szkoleniowe.

W Polsce usługi rozwojowe bardzo często świadczone są w ramach projektów tworzonych dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, który zajmuje się rozwojem regionalnym, ze szczególnym skupieniem nad poprawą sytuacji na rynku pracy. Fundusz ten przeznacza na taki cel ogromne środki finansowe. Warto nadmienić, że w latach 2014-2020 na rozwój regionalny w ramach działań Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych zostało ponad 13 miliardów euro, z czego współfinansowane są właśnie usługi rozwojowe.

Ponadto warto wiedzieć, że ten rodzaj usług w postaci różnych szkoleń, kursów i studiów podyplomowych w łatwy sposób można znaleźć w stworzonej na potrzeby działań Unii Europejskiej bazie ofert edukacyjnych, w stworzeniu której duży udział miała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, odpowiedzialna również za stworzenie Rejestru Usług Rozwojowych, którego stworzenie zapoczątkowane zostało w 2013 roku, a w 2015 roku odbyły się pierwsze testy w kontakcie z użytkownikami.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz