Oszustwa oraz skuteczne przeciwdziałanie

Oszustwa, kradzieże tożsamości i inne podobne działania które określić można wspólnym mianem fraud zdarzają się niemalże w każdej branży, dotyczy to w szczególności firm działających w sektorze bankowym czy ubezpieczeniowym ale nie tylko. Spotkać można się z takim zjawiskiem także w przypadku prowadzenia kampanii marketingowych a raczej pozyskiwaniu danych osobowych konsumentów, którym zaproponować można będzie określonego rodzaju produkty.

Skuteczna walka z fraudami jest domeną specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem internetowym. W przypadku standardowych stron leadingowych oznacza to po pierwsze zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń na samej stronie internetowej, w celu uniknięcia jakichkolwiek manipulacji formularzem przeznaczonym do pozyskiwania danych osobowych.

Eliminacja nieprawdziwych danych

Kolejnym elementem eliminacji nieprawdziwych danych, podanych na takiej stronie chociażby dla żartu może być ich szybka weryfikacja poprzez poproszenie danej osoby kliknięcie linku potwierdzającego podanego w wiadomości wysłanej na pocztę elektroniczną, czy też kodu który otrzymać można na telefon komórkowy. Jest to nie tylko sposób potwierdzenia autentyczności danych osobowych ale w sporym stopniu także ich aktualności, co powinno być później jeszcze dodatkowo weryfikowane już w toku prowadzenia kampanii marketingowej. Jednym ze skuteczniejszych sposobów walki ze znanymi zagrożeniami, także tego typu jest używanie sprawdzonych rozwiązań także do tworzenia wydawać mogłoby się prostych formularzy kontaktowych.

Aktualizacja bezpieczeństwa

Daje to nie tylko możliwość wykorzystania bezpiecznych już wcześniej przetestowanych rozwiązań, ale w przypadku stosowania gotowych frameworków czy systemów CMS, zawsze istnieje możliwość szybkiej instalacji aktualizacji bezpieczeństwa, co stanowić będzie także swego rodzaju zabezpieczenie przed próbami wyłudzeń. Możliwe jest także wynajęcie firmy, która jest w stanie przeprowadzić tak zwany audyt bezpieczeństwa oraz testy penetracyjne co pozwoli określić czy i w jakim stopniu strona leadingowa jest podatna na próby typowych ataków internetowych.

Podobne wpisy:

Write a Comment