Regulamin katalogu firm

Jak każdy inny katalog internetowy tak i katalog firm posiada swój własny regulamin, którego należy przestrzegać, aby mieć możliwość dokonywania wpisów, w owym katalogu właśnie. Tego rodzaju regulamin jest oczywiście dostępny dla wszystkich użytkowników, którzy mają zamiar z katalogu firm skorzystać w celu dodania swojego własnego wpisu.

Działa to w następujący sposób. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest przygotowanie poprawnego wpisu, oczywiście poprawnego pod względem ortografii oraz stylistyki, oraz jeszcze pod kilkoma innymi względami. Następnie należy prawidłowo określić region, w którym działa firm, jeśli lista firm z której korzystamy wprowadziła podział na regiony.

Darmowe katalogi firm

Od razu też powiedzieć, można, że w darmowych katalogach tego typu nie ma konieczności dokonywania rejestracji w celu umieszczenia wpisu. Brak takiej konieczności może istnieć także w katalogach odpłatnych, ale i tu i tu użytkownik, który nie dokona rejestracji może mieć później problemy z jakąkolwiek modyfikacją zamieszczonego przez siebie wpisu. Może nawet okazać się, że taka modyfikacja nie jest w żadnym razie możliwa dlatego też zaleca się jednak zarejestrowanie się w takim katalogu. Kolejną niezmiernie istotną sprawą jest to, że baza firm może być odpowiednio moderowana, co oznacza, że każdy wpis będzie sprawdzany ręcznie przez moderatora.

Sprawdzanie wpisów do katalogów

Sprawdzanie może dotyczyć wpisów już zamieszczonych z czym można się spotkać w przypadku wielu katalogów, także i takich w których grupowane są informacje na temat różnych firm, ale może być oczywiście także i tak, że wpisy sprawdzane będą nie po ich zamieszczeniu a jeszcze przed. W takiej sytuacji niepoprawny wpis, który dotyczy na przykład firmy działającej w innej branży niż zadeklarowana przez osobę dokonującą wpisu może nie zostać po prostu zamieszczony. W podobny sposób kontrolowane są wszelkie zmiany i modyfikacje zamieszczanych wpisów. W ten sposób jakość wszystkich wpisów w katalogu może być kontrolowana utrzymywana na stosunkowo wysokim poziomie, przez co katalog taki może być uznany za katalog zdecydowanie bardziej wartościowy.

Podobne wpisy:

Write a Comment