Serwis usługowy

Serwis o usługach
Rodzaje maszyn budowlanych

Rodzaje maszyn budowlanych

Przy wykonywaniu różnego rodzaju prac budowlanych i wykończeniowych fachowcy korzystają z wielu maszyn budowlanych. To maszyny stacjonarne i mobilne, które między innymi wykorzystywane są do cięcia i szlifowania różnych materiałów. Sprawdźmy, bez których żadna ekipa budowlana nie mogłaby się obyć.

Podział pod kątem rodzaju wykonywanych prac

Maszyny budowlane można podzielić na kilka różnych rodzajów, biorąc za punkt wyjścia rodzaj wykonywanych za ich pośrednictwem robót. Wśród nich są sprzęty:

·   Do przeprowadzania wszelkiego rodzaju prac ziemnych, np. kopania dołów pod fundamenty i piwnice – zalicza się tu maszyny takie jak koparki, koparko-ładowarki, ładowarki.

·   Urządzenia wykorzystywane do robót typowo drogowych – walce, frezarki do asfaltu, stabilizatory podłoża.

·   Maszyny służące do wyrównywania gruntu – w tym ponownie walce, równiarki, spycharki.

·   Urządzenia do hydromechanizacji i odwadniania – jak pompy, rurociągi, urządzenia wiertnice, zagęszczacze, pogłębiarki.

·   Urządzenia do prac palowych, jak kafary, palownice, młoty kafarowe.

·   Pojazdy transportowe – podnośniki, ładowarki podnośnikowe, dźwigi, betoniarki.

·   Maszyny do przerobu kruszywa – sita i kruszarki.

·   Urządzenia do zbrojenia – giętarki pozwalające na kształtowanie elementów metalowych do zbrojeń.

·   Maszyny do prac wykończeniowych – urządzenia do malowania i tynkowania, szlifierki, zagęszczarki, przecinarki itp.

Czym różnią się poszczególne maszyny budowlane względem siebie?

Niektóre maszyny budowlane mają postać dużych urządzeń obsługiwanych z kabiny operatora, inne z kolei służą do ręcznego wykonywania założonych prac budowlanych. Różnią się między sobą nie tylko rozmiarami i wyglądem, ale przede wszystkim trybem obsługi i przeznaczeniem. Firmy budowlane, które wykonują stale jeden rodzaj prac, np. budują domy, powinny dysponować określonymi maszynami przeznaczonymi do tego celu. Jeśli chodzi o inne sprzęty, które są im potrzebne tylko doraźnie, mogą po prostu wynajmować i nie ponosić kosztów ich nabycia na własność czy serwisu i niezbędnych napraw, do jakich może dojść w toku ich eksploatacji.

Maszyny budowlane znajdziesz na stronie https://www.husqvarnacp.com/pl/.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz