Serwis usługowy

Serwis o usługach
Różne etapy, na których warto poszukiwać wsparcia dla firmy.

Różne etapy, na których warto poszukiwać wsparcia dla firmy.

Dofinansowanie dla firmy, która prowadzi prace badawcze i rozwojowe może być przyznane także formie, która dopiero rozpoczyna działalność w tym zakresie lub planuje projekty tego typu. Wówczas możemy ubiegać się na dotacje dla firm, które pokryją koszty zbudowania czy rozwoju infrastruktury do prowadzenia takich badań.

Mówiąc prostym językiem możemy ubiegać się na dofinansowanie dla firmy, które pozwoli naszej organizacji na zakup i zainstalowanie potrzebnych do badań sprzęt czy też aparaturę. To nie wszystko co może zapewnić dotacja na rozwój firmy na tym etapie. Można tą drogą pozyskać także fundusze na programy informatyczne niezbędne do obsługi prac badawczych i rozwojowych.

Co powinien zawierać wniosek?

Do wniosku na tego typu dofinansowanie konieczna jest agenda badawcza, w której szczegółowo opisane są badania, na które wykorzystany będzie zakupiony dzięki dotacji sprzęt. W zależności od tego jak duża jest firma i jaki ma zakres głównymi źródłami takiego finansowania będzie program Inteligentny Rozwój bądź programy regionalne. Dla większych przedsiębiorstw dedykowany jest ten pierwszy program. W jego ramach możliwe są dotacje na projekty opiewające na wyższe kwoty oraz wpisujące się w specjalizacje krajowe. Z kolei dla mniejszych firm właściwsze będą programy regionalne, a projekty w ich ramach realizowane powinny być zgodne ze specjalizacjami danego województwa. Tak na przykład z funduszu Polska Wschodnia wspierane są firmy z makroregionu obejmującego województwa: lubuskie, podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie.

Rodzaj programu

To w jakie specjalizacje wpisuje się projekt dla którego planujesz wystąpić o dofinansowanie decyduje o rodzaju programu, do którego należy aplikować. Jeśli z kolei masz już badania, których wyniki są gotowe do zastosowania w twojej firmie możesz walczyć o dofinansowanie wdrożenie ich w swojej działalności. Przede wszystkim warto położyć nacisk na te nowe technologie, które zwiększą konkurencyjność firmy, na przykład poprzez zmniejszenie kosztów pracy czy poprawę jej efektywności.

Przejdź do strony http://dotacjenainnowacje.taxand.pl/dofinansowanie-na-rozwoj-firmy/ i zdobądź więcej informacji.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz