Serwis usługowy

Serwis o usługach

Usługi rozwojowe w Polsce

W Polsce coraz większą uwagę zwraca się na szeroko pojęty rozwój społeczno-gospodarczy, który ma ogromny wpływ dla funkcjonowania kraju. To zwracanie uwagi na te kwestie wynika przede wszystkim z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej, do której dołączyliśmy z dniem 1 maja 2004 roku. To właśnie Unia Europejska obliguje kraje członkowskie do rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, który w strukturach Unii jest działaniem priorytetowym.

Usługi rozwojowe w PolsceDlatego właśnie coraz popularniejsze stają się usługi rozwojowe, które istnieją w znacznej mierze dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej, głównie z zasobów Europejskiego Funduszu Społecznego, który już od wiele lat dba o to, by rozwój regionalny w krajach członkowskich mógł być jak najbardziej możliwy i urzeczywistnia ten cel poprzez tworzenie projektów o charakterze edukacyjnym i wykładanie środków finansowych na tego rodzaju działania.

Czym są usługi rozwojowe? To taki rodzaj usług, który polega na działaniach właśnie przede wszystkim edukacyjnym. Usługi te pozwalają uzyskać odpowiednie umiejętności i kompetencje, a także przyczyniają się do wzrostu wiedzy w danej dziedzinie. Mianem usług rozwojowych można określić również takie, które poprzez odpowiednią diagnostykę doprowadzają do rozwoju klienta. Nazwy tej jednak nie można stosować do usług o charakterze typowo inwestycyjnym.

W Polsce powstał już nawet Rejestr Usług Rozwojowych, dzięki czemu wszystkie tego rodzaju usługi dostępne są w jednym miejscu i mogą być one podawane bezpośredniej ocenie klientów, przez co stanowi on doskonałe narzędzie do oceny jakości usług edukacyjnych w naszym kraju. Prace nad rejestrem rozpoczęły się w roku 2013, kiedy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zleciło opracowanie odpowiedniego i w pełni profesjonalnego systemu, który byłbym miejscem powszechnego dostępu do informacji dla osób zainteresowanych.

Zlecenie zostało przekazane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które skatalogowało usługi rozwojowe w Polsce i w 2015 oddało Rejestr Usług Rozwojowych do testów. Cieszył się on ciepłym przyjęciem i sporym zainteresowaniem, podobnie zresztą jaki i same oferty dotyczące usług rozwojowych, z których ludzie korzystają coraz chętniej, wiedząc, że to dobra droga do ich rozwoju, jak wskazuje już sama nazwa tych omawianych tutaj usług.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz